Condicions de contractació i devolució

1. IDENTIFICACIÓ DE RESPONSABLE DEL LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se li informa que:

  • Identitat del Responsable: Club Sedis Aeromodelisme
  • Nom comercial: Club Sedis Aeromodelisme
  • CIF: G-25409731
  • Direcció: C./ La Roda,9 – La Seu d’Urgell – 25700
  • Activitat: Aeromodelisme a ràdio control

2. OBJECTE DE LES CONDICIONS

Les presents condicions generals tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme pels usuaris “Client” de la pàgina web https://www.aerosedis.org.

Aquestes condicions romandran en vigor i seran valideu durant tot el temps que estiguin accessible a través del lloc web, tot això sense perjudici que aerosedis.org es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals així com qualsevol dels textos legals que es trobin en aquest lloc web. En tot cas, l’accés a la web després de la seva modificació, inclusió i / o substitució, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

El client es troba subjecte a les condicions generals vigents en cada un dels moments de realitzar la inscripció corresponent, i no és possible la inscripció del servei  sense la prèvia acceptació de les presents condicions generals de contractació.

3. INTERVINENTS

El procés de contractació electrònica a través del lloc web serà realitzat entre el “Client” i “aerosedis.org.”

Tindran la consideració de “Client” del lloc web aquells consumidors que siguin persones físiques, que es registrin mitjançant el formulari establert omplint les seves dades de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email, i hagin realitzat el pagament corresponent per tenir accés al curs.

4. DRET D’EXCLUSIÓ

aerosedis.org es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

5. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

El procés de contractació electrònica es dividirà en 1 fase.
L’usuari després de visualitzar el formulari d’inscripció, procedirà a l’accés del pagament després d’un botó de compra.

6. CONDICIONS ECONOMIQUES I FORMA DE PAGAMENT

6.1 Quins productes i serveis tinc al meu web
Inscripció a la trobada MAQUETEROS

6.2. Formes de Pagament
El pagament s’efectuarà a través de qualsevol dels següents mitjans:
Pagament via TPV virtual i REDSYS – Visa / Mastercard / American Express; l’usuari haurà de proporcionar el nom del titular de la targeta, el nombre, la data de caducitat i el CVV.

7. DRET DE DESISTIMENT

A el “Client” se li reconeix el dret de desistiment de la compra efectuada en les formacions, si no queda satisfet, podrà sol·licitar la devolució de l’import abonat en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar de l’adquisició dels productes.

El dret de desistiment es podrà exercir mitjançant correu electrònic enviat a INFO@AEROSEDIS.ORG indicant nom i adreça, sol·licitant la devolució de l’import abonat que s’efectuarà dins dels 30 dies naturals següents des de la data en què s’hagi realitzat aquesta comunicació.

8. EXONERACION DE RESPONSABILITATS

aerosedis.org no pot garantir la continuïtat tècnica del lloc web, l’absència de fallada o interrupcions del servei ni que el lloc web estarà disponible o accessible el cent per cent del temps per causes alienes al control d’aerosedis.org o causes fortuïtes i / o de força major, virus, atacs informàtics i / o actuacions de tercers que ocasionen la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis així com altres causes imprevisibles com poguessin ser l’incorrecte funcionament d’internet.

9. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tota informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per aerosedis.org en la seva qualitat de responsable del fitxer.

De la mateixa manera, i llevat que el client hagi mostrat la seva oposició expressa, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis a través de qualsevol mitjà, incloent correu electrònic.

Per donar-se de baixa d’enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho enviant un email a soporte@woodemia.com

Podràs dirigir les teves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu electrònic: info@aerosedis.org. com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

10. CAUSES DE DISSOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La dissolució del contracte de serveis pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

Seran causes de dissolució de contracte:

La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera de la tecnologia de seguretat aportada per aerosedis.org.
També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.
Qualsevol incompliment establert al llarg de les condicions.
La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre aerosedis.org i el CLIENT es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Granada, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Condicions Generals de Contractació a 5 defebrer dle 2019