La Junta

La Junta Directiva va ser votada i constituïda el 16 d’octubre de 2022, a la reunió ordinària. El mandat, tal com indiquen els Estatuts del club, és de 4 anys.

Membres de la Junta Directiva 2022-2026:

President: Joan Pou Palomé de nacionalitat Andorrana 
Vice-President: Felipe Pinto Mendes de nacionalitat Espanyola 
Tresorera: Jenifer Pinto Mendes de nacionalitat Portuguesa 
Secretari: Albert Eroles iserm de nacionalitat Espanyola 

Vocals:

Miquel Caminal. Cerda de nacionalitat Espanyola, 
Joan Vilana Perdigués de nacionalitat Espanyola, 
Faustino Lopez Valle amb nacionalitat Espanyola, 
Juan Cervera Gimeno amb nacionalita Espanyola,