Aerosedis Club 
Club Aeromodelisme de La Seu d' Urgell


XXI FESTIVAL INTERNACIONAL SEDIS

 LA REMOLCADA”  

6 - 7 - 8 de juliol del 2018

INSCRIPCIONS TANCADES - INSCRIPCIONES CERRADAS
INSCRIPTIONS FERMÉES

                                                                                           


* INSCRIPCIONS LIMITADES A 60 PILOTS
* INSCRIPCIONES LIMITADAS A 60 PILOTOS
*INSCRIPTIONS LIMITÉES À 60 PILOTES

 

SOLAMENT SERAN VALIDES LES INSCRIPCIONS REALITZADES VIA FORMULARI WEB DEL CLUB

 

 

 


CASTELLANO

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL SEDIS

“LA REMOLCADA”  6-7-8  de julio de 2018

INSCRIPCIONES LIMITADAS A 60 PILOTOS

 

PROGRAMA

Viernes 06/07/18
A las 10.30h control de frecuencias, inscripción i “briefing”.

A las 11h inicio de los vuelos de veleros remolcados.

A las 14h comida (por decidir)

A las 16h se reinician los vuelos hasta las 19h.

A las 21.30h cena de barbacoa en el hangar.

 

Sábado 07/07/18

A las 09.30h control de frecuencias, inscripción i “briefing”.

A las 11h inicio de los vuelos de veleros remolcados.

A las 14.00 foto oficial de grupo “XXI REMOLCADA” y comida, fideuá.

A las 19h se dará por terminada la sesión de vuelos.

A las 21.30h cena en restaurante local.

Los que quieran podrán realizar vuelos nocturnos.

 

Domingo 08/07/18
A partir de las 09.30h de la mañana iniciación de los vuelos remolcados.

A las 14h comida de clausura (paella).

A las 16h se dará por terminado el festival.

 

NORMAS DE VUELOS
Sera obligatirio la participacion en el briefing
Se exigirá licencia federativa o seguro de responsabilidad con cobertura de 600.000 €.
También un equipo técnico, en cumplimiento del RD 1919/2009 que regula la seguridad aeronáutica, inspeccionara a modelos / pilotos y su posterior autorización para participar

 

Inscripción: 
pilotos 30€ 
remolcadores 15 €

Comidas:
-Comidas del viernes y del sábado: 10€
-Cena del viernes: 10 €
-Cena sabado en restaurante: 25€
-Comida del domingo (PAELLA) 10€


OBSEQUIO
Habrá una camiseta conmemorativa para todos.

Se podrá acampar en la zona, servicio de WC/cabina, corriente a 220v (en el hangar) y agua potable (cisterna).

Inscripciones e información :
E-mail: info@aerosedis.org
http://www.aerosedis.org

 

 CATALÀ

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL SEDIS

“LA REMOLCADA”     6-7-8 de juliol de 2018

INSCRIPCIONS LIMITADES A 60 PILOTS

 

PROGRAMA

Divendres 07/07/18
A les 10.30h control de freqüències, inscripció i “briefing”.

A les 11h inici dels vols de velers remolcats.

A les 14h dinar (encara per decidir).

A les 16h es reiniciaran els vols fins les 19h.

A les 21.30h sopar de barbacoa a l’hangar.

 

Dissabte 08/07/18
A les 09.30h control de freqüències, inscripció i “briefing”.

A les 11h inici dels vols de velers remolcats.

A les 14h foto oficial de grup “XX REMOLCADA” i dinar, fideuà.

A les 19h es donarà per acabada la sessió de vols.

A les 21.30h sopar en restaurant local.

Després de sopar es podran realitzar vols nocturns.

 

Diumenge 09/07/18
A partir de les 09.30h del matí inici dels vols de velers remolcats

A les 14h dinar de cloenda (paellada).

A les 16h es donarà per tancat el festival.

 

NORMES DE VOL
Sera obligatori la participació en el briefing
S'exigirà llicència federativa o assegurança de responsabilitat amb cobertura de 600.000 €.
També un equip tècnic, en compliment del RD 1919/2009 que regula la seguretat aeronàutica, inspeccionés a models / pilots i la seva posterior autorització per a participar

 

INCRIPCIÓ:
- Pilors: 30€
- Remolcadors: 15 €

Dinars/Sopars
- Dinar divendres i dissabte: 10 €
- Sopar divendres: 10 €
- Sopar dissabte en restaurant: 25 €
- Dinar del diumenge (paella): 10 €

 

OBSEQUIS
Hi haurà una samarreta commemoriativa per tothom. 

Es podrà acampar a la zona, servei de WC, corrent de 220v (a l’hangar) i aigua potable (cisterna).


Inscripcions i informació:
Correu electrònic: info@aerosedis.org
http://www.aerosedis.org

 

FRANCÈS

 XXI FESTIVAL INTERNATIONAL SEDIS

« LA REMOLCADA » 6-7-8 juillet 2018

INSCRIPTIONS LIMITÉES À 60 PILOTES

 

PROGRAMME 

Le 6/07/18 (vendredi)
À 10h30 contrôle de fréquences, inscription et « briefing ».

À 11h début des vols des planeurs remorqués.

À 14h déjeuner (à décider).

À 16h continuation des vols jusqu’à 19h.

À 21h30 diner barbecue au hangar. 

 

Le 7//07/18 (samedi)
À 9h30 contrôle de fréquences, inscription et « briefing ».

À 11h début des vols des planeurs remorqués.

À 14h photo officielle de groupe du « XXI REMOLCADA » et repas « fideuà ».

À 19h fin de la séance de vols.

À 21h30 dîner au restaurant local


Le 8//07/18 (dimange) 
Dès 9h30 h du matin, Vol de planeurs (remorqueurs).

À 14 h déjeuner de "paella" des participants sous le hangar des installations.

À 17 h. Clôture du festival.
 

 

RÈGLES ET PRIX

Règlement:
- Pilotes 30 €.
- Remorqueurs: 15 €


Inscriptions:
- Repas du vendredi et du samedi 10€
- Diner du vendredi 10€
- Diner du samedi au restaurant local 25€
- Repas du dimanche (paella) 10€

CADEAU:
Il y aura un t-shirt  commémoratif pour tout le monde.

Vous aurez le droit de camper dans la zone, service de WC, de l’électricité de 220v (au hangar) et de l’eau potable (citerne).